Toegankelijkheid kerken

Toegankelijkheid kerken

1 Bewustwording

Slecht zien of blind zijn is een ernstige beperking van je mogelijkheden.
Maar beseffen wij dat wel en denken kerken wel voldoende na hoe je daar als kerk behulpzaam bij kunt zijn?

Inclusie:
Kunnen mensen met een visuele beperking volwaardig deelnemen aan een eredienst?

Let op: er zijn veel verschillende vormen van slechtziendheid: gezichtsscherpte, gezichtsveld, lichthinder, kleurenblindheid, minder contrast.

2 Bereikbaarheid

Kunnen mensen met een visuele beperking de kerk óók gemakkelijk vinden? Zijn de aanvangstijden bekend? Zijn er geen obstakels die de toegang bemoeilijken? Heeft de kerk een website met leesfunctie zodat je alles over je eigen gemeente kunt vinden?

3 Betreedbaarheid

Heeft het kerkgebouw een goed vindbare bel? Zijn er zelf openende deuren? Mag je hulphond mee naar binnen? Hoe is het contrast tussen de vloer en de muren? Zijn er gereserveerde plaatsen? Is er een gastheer, gastvrouw of koster die je begeleidt naar een (goede) plek in de kerk?

4 Bruikbaarheid

Is de liturgie en een bijbel in groot letterschrift beschikbaar? Zijn er loeps aanwezig? Zit er in de PowerPointpresentaties voldoende contrast tussen licht en donker?

5 Bejegening

Ook mensen met een visuele beperking willen graag behandeld worden zoals de ander dat ook graag zou willen. Er is niet in alle situaties hulp nodig…

 

Behandel iedereen zoals je zelf behandeld wilt worden Vraag het gewoon. Gebruik als omstander je gewone taal (bijv. ‘tot ziens’). Geleidelijnen niet altijd nodig. Ontvang iedereen gastvrij.

Weet je of er een blinde/slechtziende persoon jouw kerkdienst bezoekt? Of overvalt het je? Is er een contactpersoon? Zijn er protocollen beschikbaar?


Aandachtspunten

Avondmaal
Tastbare (en zichtbare) tekens! Begeleiding naar de tafel of bij een ‘lopende’ viering.

Dopen
Echt laten meebeleven; hoe doen we dat?

Catechese/Jeugdwerk
Is de catecheet voorbereid op diversiteit onder de catechisanten? Is er voldoende audio- visueel materiaal?
Horen blinde/slechtziende jongeren echt bij de groep? Let op acceptatie/inclusiviteit.

Huisbezoek
Maak een afspraak, overval mensen niet. Spreek af bij voorkeur in het bijzijn van een begeleider.

Honden en stokken
In de kerk: instrueer de koster duidelijk. Geef van tevoren informatie op de website over mogelijkheden en wenselijkheid. Reserveer plaatsen voor mensen met een hulphond.

Collectes
Bij fysieke collectes duidelijke routines gebruiken.

Beamerbeelden
Zorg voor duidelijkheid, contrast, weinig tekst. Maak een uitdraai voor belanghebbenden in grootletter of braille.

Bijbelstudieverenigingen
Zie ook jeugdwerk. Let op goed materiaal (print, grotere letters, voorleesteksten) en betrek iedereen erbij.

Ouderenmiddagen
Op allerlei manieren rekening houden met mensen met beperkingen, dus ook met blinde/ slechtziende ouderen! Eventuele presentjes aanpassen.

Eeuwigheidszondag
(Kaarsjes aansteken): zoek naar creatieve mogelijkheden om iedereen te betrekken.

Koffiedrinken
Na afloop van kerkdienst: niet alleen staan, zorg ook voor zitruimte. Maak gemeenteleden attent op mensen die alleen zijn of de weg kwijt zijn in het geroezemoes.

Vergaderwerk
Presentielijst, notulen moeten worden voorgelezen of zoek samen naar een andere oplossing.