Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Kunnen mensen met een visuele beperking de kerk óók gemakkelijk vinden? Zijn de aanvangstijden bekend? Zijn er geen obstakels die de toegang bemoeilijken? Heeft de kerk een website met leesfunctie zodat je alles over je eigen gemeente kunt vinden?

Voor gezonde mensen is het een peulenschil om de kerk te vinden, naar binnen te gaan en een plaatsje te zoeken in de kerkzaal. Maar hoe anders is dat voor mensen met een visuele beperking! Is het voor hen ook zo gemakkelijk gemaakt om de kerk te vinden? Een goede bereikbaarheid ook voor hen is immers van enorm groot belang?! Zijn er goede routebeschrijvingen naar de kerk (of kerken) beschikbaar? Staat er bij het kerkgebouw een braillebord met informatie over de kerk en de kerkdiensten?
Is er vanaf de openbare weg een voelbare routebegeleiding die je probleemloos en zonder obstakels bij de kerkdeur brengt? Zijn de aanvangstijden van de kerk bekend of kunnen die goed worden gevonden op de website van de kerk, en heeft de website ook een leesfunctie voor mensen met een visuele beperking? Als daarvoor is gezorgd kunnen zij ook alles lezen over alle andere activiteiten van je gemeente en zo volop deelnemen aan waar je interesses liggen? Ogenschijnlijk allemaal hele simpele dingen, maar voor mensen met een visuele beperking juist het verschil tussen wel of niet mee kunnen aan kerkelijke activiteiten.
Kerkelijke gemeentes kunnen op vaak eenvoudige wijze ontzettend veel doen om het voor mensen met een visuele beperking mogelijk te maken ‘gewoon’ mee te doen aan kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten.

De NCB is een christelijke organisatie die kerken op dit vaak onbekende terrein verder wil helpen, door ervaringsverhalen die duidelijk maken hoe moeilijk het kan zijn om deel te nemen aan het kerkelijke leven, maar ook door met tips en trucs te komen waarmee je als kerk aan de slag kunt.