Bereikbaarheid

Kunnen mensen met een visuele beperking de kerk óók gemakkelijk vinden? Zijn de aanvangstijden bekend? Zijn er geen obstakels die de toegang bemoeilijken? Heeft de kerk een website met leesfunctie zodat je alles over je eigen gemeente kunt vinden?

Tegenwoordig krijg ik via de mail, de zondagsbrief. Via de laptop kan dit voorgelezen worden. En zo krijg ik mijn informatie over aanvangstijden, kerkdiensten etc. Als je geen computer of laptop hebt, dan wordt dat lastiger. Dan ben je op je kerkblad aangewezen. En is daar maatwerk voor nodig? Grootletter, braille? Met name de ouderen, hoewel, onderschat hen niet…

Voor mensen zonder een beperking is het een peulenschil om de kerk te vinden, naar binnen te gaan en een plaatsje te zoeken in de kerkzaal. Maar hoe anders is dat voor mensen met een visuele beperking! Is het voor hen ook zo gemakkelijk gemaakt om de kerk te vinden? Een goede bereikbaarheid ook voor hen is immers van enorm groot belang?! Zijn er goede routebeschrijvingen naar de kerk (of kerken) beschikbaar? Als er bij het kerkgebouw een informatiebord staat of hangt, is er dan ook een verwijzing in braille?
Is vanaf de openbare weg de route naar de kerkdeur voelbaar en obstakelvrij? Valt de kerkdeur goed op?
Zijn de aanvangstijden van de kerk bekend of kunnen die goed worden gevonden op de website van de kerk, en heeft de website ook een leesfunctie voor mensen met een visuele beperking? Als daarvoor is gezorgd kunnen zij ook alles lezen over alle andere activiteiten van je gemeente en zo volop deelnemen aan waar je interesses liggen? Ogenschijnlijk allemaal hele simpele dingen, maar voor mensen met een visuele beperking juist het verschil tussen wel of niet mee kunnen aan kerkelijke activiteiten.

 

Sinds de coronatijd is er veel veranderd. Vrijwel alle kerkdiensten kunnen digitaal gevolgd worden. En daar maak ik gebruik van, maar het elkaar ontmoeten in een dienst is wel zo belangrijk, dus ga ik ook naar de kerk.

Kerkelijke gemeentes kunnen op vaak eenvoudige wijze ontzettend veel doen om het voor mensen met een visuele beperking mogelijk te maken ‘gewoon’ mee te doen aan kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten.

De NCB is een christelijke organisatie die kerken op dit vaak onbekende terrein verder wil helpen, door ervaringsverhalen te delen die duidelijk maken hoe moeilijk het kan zijn om deel te nemen aan het kerkelijke leven, maar ook door met adviezen te komen waarmee je als kerk aan de slag kunt.

 

Praktisch:

  • Plaats een markering op een glazen deur of wand voor betere herkenbaarheid.
  • Geef een looproute een andere structuur dan de rest van de ruimte en gebruik reliëf bij liftknoppen.
  • Duidelijk herkenbare ingang: het liefst al zichtbaar en herkenbaar vanaf de openbare weg of parkeerplaats. Route moet duidelijk, veilig en obstakelvrij zijn.
  • Vermijd paaltjes; gebruik als scheiding en afrastering eerder grotere en contrasterende elementen zoals banken en heggen.
  • Geleidelijke overgang in verlichtingssterkte tussen binnen en buiten.