Bewustwording

Slecht zien of blind zijn is een ernstige beperking van je mogelijkheden.Maar beseffen wij dat wel en denken kerken wel voldoende na hoe je daar als kerk behulpzaam bij kunt zijn?

“Sinds een aantal jaren is mijn zicht steeds minder geworden. Hoewel ik goed bekend ben met de route naar de kerk, ben ik heel blij dat een goede vriendin zondagsmorgens met mij meegaat naar de dienst. Ik was zelf hulpverlener, de rollen zijn nu omgedraaid… wel wennen.”

Voor veel mensen is het helaas niet vanzelfsprekend dat zij zomaar kunnen participeren in kerk en maatschappij. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben, zoals slechtziendheid of blindheid.
Wist u dat er in Nederland nu al ongeveer 350.000 blinden en slechtzienden zijn en daarnaast 600.000 dyslectici (mensen die slecht kunnen lezen)?
En wist u dat dit aantal door de vergrijzing alleen maar verder zal toenemen?
Let op dat bij een visuele beperking alle normale taken meer energie kunnen kosten. Sommige taken kunnen dus erg vermoeiend zijn. Het is fijn als men hier bewust van is en hier zo mogelijk rekening mee houdt.

Des te meer reden voor juist ook kerkelijke gemeentes om je daarop voor te bereiden en er op tijd mee aan de slag te gaan, omdat je natuurlijk ook mensen met een visuele beperking niets wilt onthouden, er juist ook voor hen wilt zijn.

Ik ben blind en samen met mijn vrouw gaan we regelmatig naar de kerk. Als ik alleen ga, dan lukt me dat prima met mijn stok. En ik ken de route goed. Als er onderweg gevraagd wordt: ‘Zal ik je helpen?’, dan vind ik het lastig om hulp te weigeren. Ik raak dan uit mijn concentratie…

Een kerkelijke gemeente kan voor mensen met een visuele beperking écht het verschil maken door te zorgen voor een goed bereikbare en toegankelijke kerk, zodat ook mensen met een visuele beperking alle kansen hebben om volop te participeren in uw eigen kerkelijke gemeente.

De NCB is een christelijke organisatie die kerken op dit vaak onbekende terrein verder wil helpen, door ervaringsverhalen te delen die duidelijk maken hoe moeilijk het kan zijn om deel te nemen aan het kerkelijke leven, maar ook door met adviezen te komen waarmee je als kerk aan de slag kunt.

 

Praktisch: