Bruikbaarheid

Is de liturgie en een bijbel in groot letterschrift beschikbaar? Zijn er loeps aanwezig? Zit er in de PowerPointpresentaties voldoende contrast tussen licht en donker?

De kerk is een plaats waar volop gecommuniceerd wordt, op verschillende manieren. Samen zingen, samen luisteren naar de preek, door de contacten die je in de kerk met anderen legt en ga zo maar door. Maar staan we daarbij ook voldoende stil bij mensen met een visuele beperking?

Ik ben blind. Ik ben in bezit van een brailleermachine. Hiermee kan ik een tekst, liturgie omzetten in braille. Dat heb ik vele jaren voor meerdere personen gedaan. Nu kan ik met een exemplaar volstaan. Namelijk voor mezelf. Daarnaast print ik de nieuwsbrief uit voor een medebewoner van het appartementencomplex waar ik woon.

Heeft de kerk ook een kerkblad en is dat ook voor mensen met een visuele beperking ‘leesbaar’ gemaakt, bijvoorbeeld via de leesfunctie van de website?

In steeds meer kerken wordt gebruik gemaakt van de beamer waarop met een PowerPointpresentatie de dienst wordt begeleid. De te zingen liederen staan zo op de muur van de kerk (of een scherm), maar vaak is er geen aandacht geschonken aan het aanbrengen van voldoende contrast (tussen licht en donker) waardoor mensen met een visuele handicap de presentatie niet goed of zelfs helemaal niet kunnen volgen en dus niet mee kunnen zingen. Vaak worden de te zingen liederen ook niet meer afgekondigd, want ze staan immers op de beamer? Maar als een visueel gehandicapte het Liedboek in braille heeft staan kan hij of zij niet op tijd het te zingen lied opzoeken en mee zingen en dat is natuurlijk jammer.
Mensen met een visuele beperking hebben ook meer tijd nog (en het kost hen ook veel meer energie!) om alles te lezen; het helpt enorm als er voldoende tijd zit tussen de ene en de andere pagina van de PowerPointpresentatie.

Er zijn kerken die elke week een liturgie hebben, steeds vaker ook een aantal op A4 of A3 formaat in groot letterschrift; en dat is geweldig. Maar voor mensen die blind zijn is dat geen oplossing. Voor hen is een braille liturgie de enige oplossing en ook dat is tegenwoordig realiseerbaar door gebruik te maken van een brailleprinter.

Bij ons in de kerk worden sinds enige tijd de teksten van de te zingen liederen op een scherm geprojecteerd. Duidelijk te lezen door zwart/wit contrasterend. Geen mooie achtergronden die de tekst onleesbaar maken. Het meezingen lukt niet altijd omdat ik meer tijd nodig heb om iets te lezen. Dat is niet erg, ik krijg wel mee wat we zingen.

Maar ook belangrijk is of er na de kerkdienst koffie wordt gedronken in meestal een andere zaal dan de kerkzaal; is er dan iemand die aanbiedt met je mee te lopen naar die andere zaal en de koffie voor je inschenkt?

De NCB is een christelijke organisatie die kerken op dit vaak onbekende terrein verder wil helpen, door ervaringsverhalen te delen die duidelijk maken hoe moeilijk het kan zijn om deel te nemen aan het kerkelijke leven, maar ook door met adviezen te komen waarmee je als kerk aan de slag kunt.

Praktisch:

  • Denk mogelijk na over voorleesmogelijkheden. De bijbel is als voorleesboek beschikbaar op CD, bijvoorbeeld via Passend lezen.
  • Liturgie op papier (bijv. bij een begrafenis)? Een braille-versie kan geleverd worden door CBB, zie braille.nl.
  • Misschien is er iemand met een brailleermachine in de gemeente?