Toerusting

Als christelijke organisatie voor visueel gehandicapten denken we veel na over onze zogenoemde toerusting. Hoe kunnen we onze leden goed toerusten op hun leven met een leesbeperking? Hoe volgen we een juiste koers? En hoe brengen we onze visie over op anderen buiten onze organisatie? Dat laatste doen we via kerken, beurzen en bijeenkomsten.

We onderscheiden twee typen toerusting:

  1. algemene toerusting: hoe kun je als visueel gehandicapte meedraaien in de maatschappij? Welke hulp is nodig en waarin kunnen wij ondersteunen?
  2. christelijke toerusting: hoe vind je als christen je weg? Hoe kun je echt als gelovige leven? We zijn er trots op dat we een christelijke organisatie zijn met een historie. Dit willen we dan ook uitdragen. We vinden het belangrijk dat wij ons vanuit een christelijke houding profileren. Dat heeft aantrekkingskracht, niet alleen onder kerkmensen maar vast ook daarbuiten. Zo mogen we op onze plek en plaats iets van Jezus liefde laten zien.

Op de pagina’s aan de rechterkant vind je voor beide vormen van toerusting interessante artikelen.