Toerusting

Toerusting

We zijn er trots op een christelijke organisatie te zijn met een historie. Dit mogen we dan ook uitdragen. Omdat de diaconale doelgroep onze belangrijkste donateurs bevat, willen we ons hier in de eerste plaats op blijven richten. We vinden het belangrijk dat wij ons vanuit een christelijke houding profileren. Dat zal aantrekkingskracht hebben, niet alleen onder kerkmensen maar vast ook daar buiten. Zo mogen we op onze plek en plaats iets van Jezus liefde laten zien.

Onze toerusting willen we dan ook onderscheiden in algemene en christelijke.