Enquete kerken

Onlangs hebben wij een communicatieplan voor onszelf geformuleerd. We concluderen dat de NCB een christelijke organisatie is met een goede naam en met veel dankbare leden. We blijven daarom, zoals vanouds, activiteiten organiseren die onderlinge betrokkenheid bij de leden bevordert. Tevens komen we op voor de belangen van blinden en slechtzienden in de maatschappij, ook voor mensen met leesbeperkingen. We geven heel praktische ondersteuning aan deze doelgroep. Hierbij werken we uiteraard samen met andere organisaties die hiermee raakvlakken hebben.

Het beleid van de NCB is er op gericht om de C van christelijk ook daadwerkelijk gestalte te geven. Wij vinden het belangrijk dat wij ons vanuit een christelijke houding profileren. Dat heeft aantrekkingskracht, niet alleen onder kerkmensen maar vast ook daar buiten. Zo mogen we op onze plek en onze plaats iets van Gods liefde laten zien.

Om dit beleid verder gestalte te geven hebben we uw medewerking nodig zodat we goed weten waar wensen, knelpunten en mogelijkheden liggen. Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaande vragenlijst te beantwoorden?

Vragenlijst voor kerken.

Alvast hartelijk bedankt.