Lezing Ad van der WaalsOver de blindenwereld in de jaren dertig, de oorlogsjaren en na de oorlog

Aan het begin van zijn verhaal stelde Ad van der Waals zichzelf voor: “Ik zal mij eerst aan u voorstellen. Na directiefuncties in het openbare bibliotheekwerk maakte ik in 1984 kennis met de ‘blindenwereld’. Ik ging werken als coördinator/directeur van het Centraal Orgaan lectuurvoorziening, een nieuw samenwerkingsverband van de toen zeven blindenbibliotheken en de belangenorganisaties van blinden en slechtzienden. In 1990 werd ik directeur van een van de organisaties, de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Vanaf 1998 was ik op veel terreinen werkzaam als beleidsmedewerker bij de NVBS en de diverse belangenorganisaties. Het spreekt vanzelf dat ik in al die jaren ook veel contacten had met uw bond, de NCB. Ik noem met name uw vroegere voorzitter Leen Bokhorst. Ik heb altijd veel belangstelling gehad voor geschiedenis. Natuurlijk door mijn werk: voor de geschiedenis van het bibliotheekwerk en die van de blindenwereld. Ik schreef er sinds 2010 een aantal boeken en artikelen over. Zo ook een uitvoerig artikel over de organisaties in de blindenzorg en de belangenbehartiging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe kwam ik op dat onderwerp? In het Verzetsmuseum in Amsterdam zou een lezing gehouden worden over een tijdschrift in braille dat tijdens de Tweede Wereldoorlog illegaal verscheen. Een Utrechtse blinde vrouw, Lida Hoejenbos, ving nieuwsberichten op van de illegale radio en zette dat om in braille. De spreker was op zoek naar informatie over de organisaties van en voor blinden in die tijd. Via via kwam hij bij mij terecht en ik ben toen op zoek gegaan naar informatie. Die heb ik vervolgens in een artikel vastgelegd en daarover ga ik u het een en ander vertellen”.

Hieronder kunt u de hele lezing beluisteren en bekijken.
Ook is het mogelijk zijn verhaal na te lezen door dit bestand te downloaden.