Deel 14 – 100 jaar geschiedschrijving

De Blindengids

Vanaf de oprichting van de NCB participeert en publiceert de NCB in het Christelijk Maandblad in braille, een uitgave van de CBB, Bartiméus en Sonneheerdt. Op de NCB-bondsdag van 1927 wordt de wens geuit een eigen bondsorgaan uit te geven. Er zijn echter nogal wat twijfels over de financiële haalbaarheid. Op de NCB-jaarvergadering in 1928 komt deze wens opnieuw aan de orde en dan wordt de knoop doorgehakt. Besloten wordt tot de uitgave – alleen in zwartdruk – van “De Blindengids” ingaande januari 1929 als officieel Bondsorgaan met ruimte voor publicaties van de CBB, Bartiméus en Sonneheerdt.  

De eerste redactie bestaat uit mevrouw A.C. Diepenhorst – de Gaay Fortman en de heren Th. W. Aris, A. van de Gon Netscher en C. Wagenaar. Het blad is gratis voor leden, begunstigers en donateurs, anderen betalen ƒ 2.50 per jaar. Het bestuur rekent erop dat de abonnees het blad na het gelezen te hebben zullen gebruiken om donateurs te werven. 

Door de uitgave van De Blindengids en de opheffing van het Maandblad ontstaat er wel een financieel probleem voor de nieuwe vereniging. In het eerste jaar van de Blindengids klaagt de penningmeesteresse meteen al dat er weliswaar bijna 800 lezers van De Blindengids zijn maar nog geen 400 betalende abonnees. Op die noodkreet start Jan Vuyk uit Ouderkerk aan de IJssel een actie die binnen twee maanden maar liefst 29 betalende abonnees oplevert! Er is nog meer positief nieuws: het eerste jaar van de Blindengids wordt zonder verlies afgesloten. Het gaat zelfs zo goed dat het bondsbestuur na drie jaar het blad ‘kloeker en steviger’ kan aanbieden. In 1930 volgt de braille-uitgave, zij het met ‘vreze en beven’. Uit de opbrengst van de zwartdrukuitgave zal geprobeerd worden de kosten te dekken van de braille-uitgave. Nu kunnen blinden het eigen blad in braille lezen én zorgt het tevens voor werkgelegenheid van blinden. Deze braille-uitgave wordt, zoals eerder het Maandblad, door Sonneheerdt gedrukt.

Diverse Rotterdammers zijn de eerste tijd actief voor De Blindengids. De heer C. Wagemaker, voorzitter de Rotterdamse afdeling van de NCB, is lid van de redactie en zorgt voor de werving van advertenties met als vaste adverteerder sigarenmagazijn C. Wagemaker uit de Rosestraat in Rotterdam Hillegersberg die zijn kwaliteitssigaren in het hele land laat bezorgen. Voor orgels, piano’s en radio’s moet je ook in Rotterdam zijn en wel bij Meiniger in de Erasmusstraat. Ook de administratie van De Blindengids is in Rotterdamse handen, daar zorgt de heer P. van der Velden voor.

In 1940 verschijnt het aprilnummer van De Blindengids in het gebruikelijke formaat en omvang. De daaropvolgende verschijning is het juninummer in klein formaat. In dat nummer wordt aangegeven dat de administratie, drukkerij en expeditie door het bombardement vernietigd zijn evenals het voor verzending gereedstaande meinummer van De Blindengids. Voor zover de redactie dan kan nagaan zijn door het bombardement geen mensenlevens te betreuren bij de drukker en ook niet bij de leden. Wel hebben sommige leden slechts het vege lijf kunnen redden. Dankzij een controlelijst is er gelukkig nog wel een adressenbestand. Het juni nummer vermeldt dat door de omstandigheden de geplande NCB-jaarvergadering van 1940 in Rotterdam niet doorgaat.

De NCB is in het begin uitsluitend een bond van en voor blinden maar later ook van en voor slechtzienden. Dat moet ook duidelijk worden in de naam van het verenigingsblad. Daarom heet ‘De Blindengids’ sinds het aprilnummer van 1990 ‘Onze Gids’.