Deel 18 – 100 jaar geschiedschrijving

Activiteiten van de NCB, deel 2.

Ook in deze aflevering noemen we nog een aantal activiteiten uit de eerste tijd van de NCB.

Blindenstok

De witte wandelstok als herkenningsteken voor blinden vraagt lange tijd de nodige aandacht. Hiervoor wordt een commissie in het leven geroepen met een blinde, een slechthorende en voor de verkeersveiligheid een deskundige van de ANWB. Uitdrukkelijk wordt afgesproken dat de stok uitsluitend door blinden gebruikt mag worden (om misbruik door zienden te voorkomen!). De NCB gebruikt de blindenstok om aandacht te vragen voor het blindenwerk. Voor NCB-leden is de stok te koop voor 25 cent, de afdeling Amsterdam geeft bij het tienjarig jubileum een stok cadeau.

Geleidehonden

Op 30 september 1935 opent Prinses Juliana de Nederlandsche Blinden Geleide Hondenschool in Amsterdam. Voor een blinde kost een geleidehond 200 gulden. Dit is voor veel blinden te veel. De NCB probeert met bijdragen uit eigen kas en met bijdragen van de afdelingen Amsterdam en Rotterdam de opleidingskosten te drukken met als resultaat dat daarna de aanschafprijs van een hond verlaagd kan worden naar 100 gulden. 

Openbaar vervoer

Dit is een telkens terugkerend onderwerp in De Blindengids. De Rotterdamsche Tramweg Maatschappij geeft vrijgeleidekaarten voor blinden. Door de inzet van de afdeling Rotterdam gaat ook de NV Terbregtsche Omnibus Dienst vrijgeleide voor begeleiders van blinden aanbieden op vertoon van de NCB-lidmaatschapskaart. Daarna kan dit ook bij de Vlaardingsche busmaatschappij. Er zijn ook vervoersondernemingen die blinden gratis willen vervoeren op vertoon van ‘een bewijs van onvermogen’ (!).

Voorschotkas en Braillefonds

In 1933 wordt besloten een Voorschotkas op te richten om leden die in financiële moeilijkheden verkeren te helpen met renteloze voorschotten. Het NCB-bestuur beseft dat dit fonds belangrijk is maar ook dat verantwoord toekennen van leningen niet eenvoudig is. Daarom gelden hiervoor van meet af aan zeer strenge eisen. Bij het tienjarig jubileum kunnen de NCB-leden met bonnen van 10 cent wekelijks aan dit fonds bijdragen met 1 cent per lid. De eerste vier jaar kunnen 21 aanvragers geholpen worden. In de oorlogsjaren wordt ook nog een Hulpfonds in het leven geroepen voor steun aan door de oorlog getroffen leden.

In 1935 wordt samen met het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) het Nieuwe Testament geheel en het Oude Testament bijna geheel in braille uitgegeven. De prijs van een afzonderlijk Bijbelboek is 2 gulden per deel. Die prijs geldt ook voor het Psalmen- en Gezangenboek in braille. Door bijdragen van het NCB-Braillefonds kunnen NCB leden een Bijbelboek kopen voor 50 cent per band.

Interne organisatie

Voor goede plaatselijke belangenbehartiging behoeft het bestuur ook de inzet van ter plaatse actieve NCB-leden en vrijwilligers. Zo ontstaan in het hele land, naast de afdelingen Amsterdam en Rotterdam, plaatselijke en/of regionale afdelingen die in eigen omgeving en in eigen kring belangrijk zijn voor het werk van de NCB. Daar gaat het een volgende keer over.