NCB – 100 jaar

Het begin van 100 jaar NCB-blindenwerk
De NCB is in 1924 opgericht, bijna honderd jaar geleden. In Onze Gids hebt u al gemerkt dat er aandacht wordt besteed aan het bereiken van deze mijlpaal. Onze archivaris Harm Pierik publiceert, sinds mei 2022,  steeds een artikel gepubliceerd waarin teruggeblikt wordt op de eerste jaren van onze vereniging. Het bestuur complimenteert Harm met deze prachtige serie. Door hiernaast op 'geschiedschrijving' te klikken kunt u de artikelen lezen.
De initiatiefneemster voor de oprichting van de NCB was mevrouw A.C. Diepenhorst – de Gaay Fortman. Haar naam komt meerdere keren terug in de afleveringen van Harm Pierik.

Publicatie NCB – 100 jaar
Een honderd jarig bestaan is veelal ook aanleiding tot het publiceren van een gedenkschrift. Met de voorbereiding daarvan is de NCB druk bezig. Op advies van twee hoogleraren de gebroeders Van Lieburg  wordt de geschiedenis van de NCB beschreven vanuit het perspectief van de brede maatschappelijke, sociale en medische ontwikkelingen gedurende het laatste millennium. Hiermee is de ervaren historicus-publicist Ad van der Waals aan de slag gegaan en de eerste hoofdstukken zijn in concept gereed. Er worden ook andere auteurs met specifieke deskundigheid op deelterreinen ingeschakeld, zodat de publicatie niet alleen een historisch overzicht bevat, maar ook kan fungeren als geschenk van de honderdjarige NCB aan de gehele sector van personen met een visuele beperking. In de fase van brainstorm werd meegedacht door Harm Pierik, oud Bartiméus bestuurder Arie Kliphuis en dr. Paul van Trigt van de Universiteit Leiden. Ad van der Waals, die ook deel uitmaakte van deze commissie, is inmiddels een eind op streek met het schrijfwerk.

De NCB-archieven worden in veiligheid gebracht
Onze archivaris en auteur Harm Pierik heeft de afgelopen tientallen jaren in stilte in Ermelo een ongelooflijk waardevol werk verricht. Hij heeft geprobeerd zoveel mogelijk archieven van afdelingen van de NCB, bestuursstukken, jaarverslagen, etc. etc. te verzamelen. Ook heeft hij vrijwel alle edities van Onze Gids/de Blindengids gearchiveerd. Deze zijn ingebonden in jaargangen. De te archiveren documenten zijn in daarvoor bestemde dozen geordend. Het bestuur heeft besloten al dit belangrijke  historisch materiaal onder te brengen bij het Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De collectie is dan voor de toekomst in een veilige en voor archieven aangepaste omgeving.