Geschiedschrijving

Onderstaande serie is geschreven door de heer Harm Pierik uit Ermelo. We zijn Harm dankbaar voor het schrijven van deze serie, maar ook voor het jarenlange archiefwerk dat hij heeft gedaan voor de NCB.

Geschiedschrijven